Siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą, analizuoti lankytojų veiklą ir teikti individualizuotus skelbimus, šioje svetainėje yra naudojami slapukai ir socialinių tinklų įskiepiai. Slapukų ir įskiepių naudojimą galite pasirinkti patys nustatymuose. Daugiau informacijos Privatumo politikoje.
Čekių savitarna Kontaktai Dovanų čekis
Prekės krepšelyje
Jūsų krepšelis tuščias
Išsirinkus norimas paslaugas, spauskite mygtuką "Į krepšelį"

Registracija

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Šių uždarosios akcinės bendrovės „Gera dovana“ pirkimo–pardavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje internetinėje parduotuvėje www.pasiutuslape.lt (toliau – Internetinė parduotuvė), paslaugų teikimą, užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis šiose Taisyklėmis numatytas paslaugas teikia uždaroji akcinė bendrovė „Gera dovana“, juridinio asmens kodas 301075902, registracijos adresas Pilaitės pr. 16, Vilnius (toliau – Bendrovė). 1.2. Bendrovė platina Elektroninius dovanų čekis / Čekis – tai internetinėje parduotuvėje www.pasiutuslape.lt parduodamas blankas su čekio informacija ir/ar išspausdintas Elektroninisblankas su čekio informacija, kuris patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ar įsigyti siūlomas prekes. 1.3. Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – Pirkėjai), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis tiek Bendrovės prekybos vietose, tiek Bendrovės internetinėje parduotuvėje, tiek bet kurioje kitoje paslaugų teikimo vietoje. 1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ir ištekliais Pirkėjai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas. 1.4.1 Suteikiame galimybę daugiatipiais dovanų čekiais atsiskaityti ir pasinaudoti kitų partnerių paslaugomis: UAB Ritos masažai, UAB Masažo namai, Aušra Jankauskienė. 1.5. Šios Taisyklės yra sandorio, kurį Pirkėjai sudaro naudodamiesi Bendrovės paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis. 1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės internetinėje parduotuvėje www.pasiutuslape.lt bei Prekybos vietose. 2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS 2.1. Kadangi Bendrovė parduoda elektroninius dovanų čekius paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys (toliau – Paslaugų teikėjai), Bendrovė nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų, tačiau visais atvejais savo nuožiūra gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugos teikėjo ir Kliento dėl įsigytos paslaugos suteikimo. 2.2. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami elektroniniai dovanų čekiai, teikimo sąlygų. Bendrovė taip pat nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjai. Tokios sąlygos yra privalomos Elektroninį dovanų čekį įsigijusiam Pirkėjui. Informacija apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję Elektroninį dovanų čekį, teikimo sąlygas pateikiama Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši informacija nėra pateikiama minėtose vietose, ją galima gauti kreipiantis į atitinkamų Paslaugų teikėją nurodytais kontaktais. 2.3. Atskirų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai paslaugai atskirai ir yra neatsiejama šių taisyklių dalis. Pirkėjai, įsigyjantys elektroninius dovanų čekis, kartu sutinka ir su visomis Elektroninių dovanų čekių naudojimo Sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos Pirkėjams, įsigijusiems elektroninius dovanų čekius. Pirkėjams, nesilaikantiems Elektroninių dovanų čekių naudojimo Sąlygų, Bendrovė ir/ar Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti paslaugas arba taikyti sankcijas. 2.4. Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems Pirkėjams, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. 2.5. Elektroniniai dovanų čekiai parduodami Internetinėje parduotuvę. 2.6. Elektroniniai dovanų čekiai Pirkėjams išduodami tik sumokėjus pilną Elektroninio dovanų čekio kainą ir elektroniniams dovanų čekiams taikomus papildomus mokesčius, nebent Pirkėjas ir Bendrovė susitaria kitaip. Informacija apie Elektroninių dovanų čekių kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. 2.7. Ant Elektroninio dovanų čekio nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Elektroninio dovanų čekio pavadinimas, identifikacijos numeriai (pateikiami skaitmenimis, grafiniais kodais), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Elektroninio dovanų čekio funkcijas. 2.8. Ant Elektroninio dovanų čekio gali būti nurodoma ir/ar įrašoma ši informacija: Elektroninio dovanų čekio vertė (nominalas), galiojimas, nurodant mėnesiais arba pateikiant pradžios ir pabaigos datas. Jei ši informacija elektroniniame dovanų čekyje nenurodoma, ją galima nemokamai sužinoti susisiekus su Bendrove. 2.9. Siekdama patenkinti skirtingų Pirkėjų skirtingus poreikius Bendrovė turi teisę sudaryti galimybes Pirkėjams atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės Internetinėje parduotuvėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami. 2.10. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, Pirkėjo duomenų apsaugą bei Pirkėjo identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Pirkėjai, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti elektroninius dovanų čekius naudodamiesi Interneto parduotuve, registruotųsi Internetinėje parduotuvėje, užpildydami elektroninę registracijos formą. Pirkėjai, užsiregistravę Bendrovės Interneto parduotuvėje, privalo laikytis Bendrovės nustatytų, Internetinėje parduotuvėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių Taisyklių ir reikalavimų nesilaikant, Bendrovė turi teisę tokių Pirkėjų registraciją panaikinti. 2.11. Paslaugų užsakymai internetinėje parduotuvėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei Pirkėjai pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio Pirkėjo užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje. 2.12. Bendrovė Internetinėje parduotuvėje elektroninius dovanų čekius įsigyjantiems Pirkėjams gali nustatyti Elektroninių dovanų čekių užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas. 2.13. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę Pirkėjams pasirinkti skirtingus įsigytų Elektroninių dovanų čekių pristatymo būdus. Informaciją apie galimus pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai, ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo. 2.14. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose Taisyklėse, informuodama apie tai viešai Internetinėje parduotuvėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu. 2.15. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus Pirkėjo atžvilgiu, jeigu šis Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. 2.16. Bendrovė neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar Pirkėjų bei trečiųjų pirkėjų patirtą žalą. 2.17. Elektroninius dovanų čekius įsigyti ir naudotis Bendrovės paslaugomis gali visi Pirkėjai, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. Pirkėjai, turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius. 2.18. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė platina elektroninius dovanų čekius, suteikiančius teisę į Paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas, tokių paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Bendrovei pateikia tokie paslaugas teikiantys asmenys. Dėl šios priežasties paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems Pirkėjams gali skirtis. Bendrovė nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami elektroniniai dovanų čekiai, teikimo sąlygų. Informaciją apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję elektroninius dovanų čekis, teikimo sąlygas pateikiama Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. 2.19. Atsiskaičius elektroniniu dovanų čekiu, jis yra paimamas ir negrąžinamas. 2.20. Vienu elektroniniu dovanų čekiu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą. Atsiskaičius, Elektroninis dovanų čekis tampa negaliojančiu. 2.21. Partneris turi teisę atsiskaitant nepriimti Elektroninio dovanų čekio, jei šis yra sugadintas, t. y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta ar jo trūksta, ar jis yra kitaip pažeistas, ar neįmanoma perskaityti/nuskaityti Elektroninio dovanų čekio identifikacinio numerio. 2.22. Jei Elektroninis dovanų čekis yra sugadintas ir neįmanoma jo identifikuoti, toks Elektroninis dovanų čekis atgal nepriimamas, pinigai už jį negrąžinami, tokio Elektroninio dovanų čekio turėtojui neteikiamos papildomos su Elektroninių dovanų čekių platinimu susijusios paslaugos (dovanų čekio galiojimo pratęsimas, skaidymas, pakeitimas ir kitos paslaugos). 2.23. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms. 3. BENDROVĖS IR PIRKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 3.1. Bendrovės teisės ir pareigos: 3.1.1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių Taisyklių reikalavimų besilaikantiems Pirkėjams. 3.1.2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis. 3.1.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais. 3.1.4. Bendrovė taip pat turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų. 3.2. Pirkėjų teisės ir pareigos: 3.2.1. Pirkėjai privalo: 3.2.1.1.Tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas paslaugas; 3.2.1.2.Nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų; 3.2.1.3.Teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą; 3.2.1.4.Įgyvendinti ir vykdyti kitas Pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų nustatytas pareigas. 3.2.1.5.Nuo Elektroninio dovanų čekio įsigijimo momento Čekio Pirkėjas yra pats asmeniškai atsakingas už Čekio saugumą. Čekio Pirkėjas užtikrina, kad Čekio identifikaciniai duomenys (Čekio numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Elektroninio dovanų čekio identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti elektroninį dovanų čekį, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Čekio Pirkėjo interesams). Elektroninio dovanų čekio Pirkėjas, sužinojęs, kad jo Čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais elektroniniais dovanų čekiais arba atlikti Čekio pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Čekio pardavimo/pateikimo Čekio Pirkėjui, Bendrovė už Čekio saugumą nebeatsako. 3.2.2. Pirkėjai turi teisę: 3.2.2.1.laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis; 3.2.2.2.gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją; 3.2.2.3.naudotis kitomis pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis. 4. TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ 4.1. Pirkėjams, pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus, Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones. 4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones: 4.2.1. atsisakyti suteikti paslaugas; 4.2.2. panaikinti Pirkėjo Elektroninio dovanų čekių užsakymą arba elektroninius dovanų čekis; 4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms pirkėjo duomenis bei kitą susijusią informaciją; 4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo teisę prisijungti prie Internetinės parduotuvės; 4.2.5. panaikinti Pirkėjo registraciją Internetinėje parduotuvėje; 4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių. 4.3. Šių Taisyklių numatytais atvejais Bendrovė, dėl Pirkėjo veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose Taisyklėse numatytų priemonių, neatlygina jokių Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio Pirkėjo ir / ar su juo susijusių Pirkėjų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių. 5. ELEKTRNINIO DOVANŲ ČEKIŲ GALIOJIMAS 5.1. Čekio galiojimo laikas nurodomas aprašymuose prie paslaugos arba ant pakuotės. Čekio galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo dienos, t. y. nuo to momento, kai už jį buvo sumokėta šiose Taisyklėse numatyta tvarka, nebent Bendrovė ir Pirkėjas susitaria raštu kitaip. 5.2. Nepanaudojus Elektroninio dovanų čekio per nurodytą galiojimo laikotarpį elektroninis dovanų čekis nekeičiami ir (ar) pinigai negrąžinami. 5.3. Čekių galiojimas nėra pratęsiamas. 6. ELEKTRONINIO DOVANŲ ČEKIO KEITIMO, GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA 6.1. Pirkėjai, prieš įsigydami Elektroninį dovanų čekį, privalo įvertinti visas su čekiu suteikiamos paslaugos teikimo aplinkybes, įskaitant bet neapsiribojant sezoniškumą, vietą ir kitas paslaugos teikimo sąlygas. 6.2. Jei paslaugas teikiantis Paslaugų teikėjas atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, Pirkėjai turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl turimo čekio nemokamo pakeitimo į kitą Pirkėjo pasirinktą Elektroninį dovanų čekį. 6.3. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, čekio Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą arba užpildyti nustatytos formos prašymą dėl čekio keitimo. Dovanų čekio keitimo paslauga teikiama šia tvarka: 6.3.1. Pakeisti galima tik nepasibaigusio galiojimo bei nepanaudotą Elektroninį dovanų čekį. 6.3.2. Pakeisti galima Elektroninį dovanų čekį, kuris yra nesugadintas ir aiškiai matomas čekio brūkšninis kodas. 6.3.3. Elektroninį dovanų čekį jo galiojimo metu galima keisti neribotą kiekį kartų. 6.3.4. Pakeitus Elektroninį dovanų čekį, jo galiojimo laikas nepasikeičia, t. y., išlieka prieš tai galiojusio čekio galiojimo laikas. 6.3.5. Vienas Elektroninis dovanų čekis gali būti pakeistas į kitą ar kelis Elektroninius dovanų čekis, jei jų bendra suma lygi keičiamo čekio sumai arba jei Pirkėjas sutinka primokėti skirtumą, atsiradusį keičiant Elektroninius dovanų čekis. 6.3.6. Už kiekvieną Dovanų čekio keitimą taikomas 2 EUR (dviejų eurų) mokestis su PVM. Keitimo mokestis netaikomas šių Taisyklių 6.2. punkte numatytus atvejus. 6.4. Jei keičiamo/-ų Elektroninio dovanų čekio/-ių bendra vertė yra didesnė nei čekio/-ių, į kurį/-iuos yra keičiama, susidaręs kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. 6.5. Jei keičiamo Čekio bendra suma mažesnė nei Čekio/-ių, į kuriuos keičiama, Pirkėjas privalo padengti susidariusį skirtumą. 6.6. Prašyme dėl Elektroninio dovanų čekio keitimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, pašto adresą ir dovanų čekio brūkšninį kodą. 6.7. Pirkėjas Čekio keitimo mokestį gali sumokėti grynaisiais, mokėjimo kortele arba atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą pagal Bendrovės pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą. 6.8. Čekio keitimą galima atlikti elektroniniu būdu arba atvykus į Bendrovės biurą, adresu Pilaitės pr. 16, Vilnius. 6.9. Bet kokiu atveju, atšaukus paslaugų teikimą ir/ar pakeitus jų teikimo sąlygas dėl Čekio keitimo ar pinigų už įsigytą Elektroninį dovanų čekį grąžinimo Pirkėjai turi kreiptis į Bendrovę. 6.10. Bendrovė pažymi, jog Pirkėjai, įsigiję Elektroninius dovanų čekis nuotoliniu būdu (t. y., Bendrovės internetinėje parduotuvėje), turi teisę atsisakyti sutarties (t. y., grąžinti įsigytą ir nepanaudotą Elektroninį dovanų čekį) per keturiolika dienų nuo dovanų čekio įsigijimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsniu. 7. TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI 7.1. Bendrovės Internetinės parduotuvės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Pirkėjai, naudodamiesi Internetine parduotuve, privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis Internetine parduotuve laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, Internetinėje parduotuvėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų. 7.2. Pirkėjams draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje pateiktą informaciją (tekstus, paveikslėlius, prekės ženklus, grafinį Internetinės parduotuvės dizainą, programinį kodą ir kt.) be rašytinio Bendrovės leidimo. 7.3. Bendrovės naudojami prekiniai ženklai yra registruoti ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į juos. Pirkėjai neturi teisių naudoti Bendrovės prekinių ženklų. 7.4. Pirkėjai neturi teisės dovanų čekių klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti elektroninius dovanų čekis ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Pirkėjai, nesuderinę su Bendrove, neturi teisės pardavinėti dovanų čekių. Visos dovanų čekių dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams. 7.5. Pirkėjas, įsigijęs Elektroninį dovanų čekį iš trečiųjų asmenų, neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl dovanų čekio negaliojimo. 7.6. Pirkėjams yra taikomi kiti šiose taisyklėse bei Bendrovės Internetinėje parduotuvėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės. 8. PIRKĖJO ELGESIO REIKALAVIMAI 8.1. Pirkėjai prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis, Čekių ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti Čekių, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio Paslaugų teikėjo paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, Pirkėjai privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos. 8.2. Pirkėjams, kurie naudojasi Internetine parduotuve, draudžiama: 8.2.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti Internetinėje parduotuvėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų; 8.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą Dovanų čekių užsakymams apdoroti ar talpinti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje; 8.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam Internetinės parduotuvės veikimui; 8.2.4. atlikti bet kokius veiksmus, kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Interneto parduotuvei; 8.2.5. prisijungti, paleisti iš naujo Internetinės parduotuvės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą. 8.3. Pirkėjai naudojasi Internetine parduotuve savo rizika. Pirkėjai yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis Internetine parduotuve, nekils jokių trukdžių ar problemų. 8.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas paslaugas Pirkėjas turi elgtis protingai, sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją. 8.5. Pirkėjas yra atsakingas už savo turimo Čekio saugumą. 9. PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS) 9.1. Visi papildomi mokesčiai, kurie tenka vienam Elektroniniam dovanų čekiui, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės Internetinėje parduotuvėje, kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. 9.2. Bendrovė taip pat turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už registraciją Bendrovės interneto tinklapyje. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojantis Internetinėje parduotuvėje arba tam tikrais atvejais Pirkėjas informuojamas apie jo dydį betarpiškai ar pranešant kita Bendrovei priimtina forma. 9.3. Jei Bendrovė sudaro galimybę gauti Elektroninius dovanų čekis pristatymo būdu, Čekiai gali būti apmokestinami pristatymo mokesčiu. 9.4. Bendrovė taip pat turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas Pirkėjas yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį. 10. NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGOS 10.1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai, nurodoma Prekybos vietose, Internetinėje parduotuvėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma. 10.2. Pirkėjai Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.). 11. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS 11.1. Klientas turi teisę pareikšti pretenziją Bendrovei: 11.1.1. elektroniniu paštu info@pasiutuslape.lt; 11.1.2. registruotu laišku, siunčiant adresu Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04352; 11.1.3. atvykęs į Bendrovę, adresu Pilaitės pr. 16, Vilnius 11.2. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.
Uždaryti

APIE PASIUTUS LAPĖ RAŠO: